Dock Docking Station Hard Disk SATA 2,5"/3,5" Hub USB 3.0 Doppio Slot 16TB OTB

Dock Docking Station Hard Disk SATA 2,5"/3,5" Hub USB 3.0 Doppio Slot 16TB OTB
Tempi di spedizione - OK:
1
SH-15061
63,99 €